21.3.13

La bici a Malmö, Suècia

Què n'aprenguin! Un repàs de les infraestructures ciclistes i les polítiques de promoció de la bicicleta d'aquesta ciutat sueca: 

M'ha fet gràcia això de que a l'hivern tenen un clima "relativament" temperat, el que està clar és que nosaltres no ens podem escudar amb el clima!

Aquest vídeo mostra com una ciutat (si hi ha voluntat política) pot anar aplicant polítiques per afavorir l'ús de la bici i aquestes polítiques, infraestructures i solucions urbanístiques són conegudes i són les mateixes a tot arreu on s'ha volgut impulsar la bici. Una llista ràpida d'algunes de les coses que surten en el vídeo: 
  • Zones d'aturada avançada en semàfors (bicycle boxes)
  • Passos subterranis i ponts per a bicicletes
  • Semàfors ciclistes amb detectors de bicicletes
  • Il·luminació nocturna pensant en la bici
  • Retol·lació dels carrers en els passos subterranis
  • Retol·lació informativa per orientar els ciclistes
  • Baranes ciclistes en punts d'aturada de ciclistes
  • Campanyes de promoció de l'ús de la bici
  • Promoció de l'ús de la bicicleta per anar a les escoles