25.6.08

Actualitat del Bicing

Algunes de les informacions que porten aquests dies el diaris sobre el bicing són: el resultat d'una enquesta de satisfacció entre els usuaris, ampliacions i canvis previstos, noves saturacions del servei, dades del primer any de funcionament etc.

Una de les coses que jo en destacaria ja que desmenteix alguns tòpics:
...des de la implantació del servei hi ha hagut "només 83 accidents" d'un total de 8,7 milions de desplaçaments. Hi ha hagut un accident per cada 108.000 usos i només en tres casos els accidentats han acabat a l'hospital.
Les notícies: