30.6.08

Gavà - Gavà Mar

Maig de 2015: ja hi ha carril bici des de la C-32 fins al mar.

Fa uns mesos llegia que el carril bici entre Gavà Ciutat i Gavà Mar es remodelaria, no en sé els terminis, però fa poc hi he passat i no hi he vist canvis. N'he fet algunes fotos i us en faig cinc cèntims de com està i de com el veig... Anant de mar a muntanya (de Gavà Mar a Gavà Ciutat) ho divideixo en diversos trams:

Connexió amb el passeig marítim (avinguda del Mar)

El carril bici a Gavà Mar és força correcte, tot i que es podrien alçar els passos de vianants i bicicletes. El punt més negre és el pas per sobre l'autovia C-31, a totes dues bandes del pont s'haurien d'arreglar les voreres i senyalitzar correctament l'itinerari ciclista.

El tram paral·lel a la carretera (avinguda Bertran i Güell)

Es tracta d'un camí pavimentat i segregat de la calçada per una franja d'herba per on hi circulen vianants i bicicletes. El principal problema ara mateix són els bonys del paviment, són incòmodes, però també en alguns casos perillosos per a bicicletes i vianants. Amb l'amplada actual no hi ha espai per separar l'espai de vianants del de bicicletes. També hi ha nombrosos camins agrícoles que passen per damunt d'aquest carril i que haurien de tenir elements reductors de velocitat i senyals avisant de la presència de vianants i ciclistes. Una vorera alçada i contínua seria la millor solució per a que els vehicles que hi circulin facin un primer stop abans d'incorporar-se a la carretera.


La rotonda amb la B-210

Aquesta rotonda és força transitada i haurem d'esperar que algun cotxe s'aturi i ens deixi passar pel pas de vianants i bicis. M'he fixat que en aquesta rotonda falta senyalització del pas de bicicletes en algunes de les seves entrades, senyalització vertical que sí que trobem si venim de Gavà Mar.

Al continuar cap al centre és millor mantenir-se en el cantó oest, ja que la nova vorera est ha estat remodelada sense carril bici i encara té tanques d'obres.


Connexió amb el centre

Continuant cap el centre per la vorera oest passem per sota el pont de l'autopista C-32 i ens trobem un carrer que hem de creuar amb poca visibilitat i anant a buscar el pas de vianants. Aquí s'hauria de fer una vorera contínua alçada i mantenir recta la trajectòria de vianants i ciclistes. En creuar aquest carrer ens quedem sense carril bici i no tenim més remei que creuar per un pas de vianants desprotegit per continuar per la calçada.

A la calçada apareixen unes línies discontínues (vegeu foto) que podem entendre com a carril bici tot i que en cap moment s'indica així.

Algunes idees més

Si no s'augmenta l'amplada d'aquest carril pot ser la millor solució és fer quelcom com el camí del mar de Viladecans, amb una mica més d'amplada es podria optar per una solució com el camí de la carretera de la platja del Prat amb segregació de vianants i bicicletes.