26.6.08

Quant costa tenir cotxe?

Quan calculem el cost d'anar en cotxe sovint tenim tendència a simplificar les coses i quedar-nos amb el combustible, però hi ha molts altres costos que hem de tenir en compte, l'amortització del vehicle, el manteniment, els impostos, l'assegurança, l'aparcament, la ITV, els peatges, les multes, les reparacions, el temps que passem al volant (inclòs l'aparcament) i el temps que perdem amb tota la resta de coses d'aquesta llista des d'anar al taller a contractar l'assegurança.

Ja no parlem de costos indirectes com la contaminació atmosfèrica i acústica o els accidents de trànsit.

Una bona manera de tenir presents aquests costos és apuntar sistemàticament totes les despeses relacionades amb el cotxe, la distància recorreguda i el temps de porta a porta i comparar-lo amb altres mitjans de transport. En el web que us proposo tenen unes taules d'exemple.

Un exemple de costos fixes anuals d'un vehicle suposant-ne una vida de 10 anys i sense tenir en compte el temps que dediqueu a cadascuna d'aquestes activitats podria ser:
  • Assegurança 500 €
  • Propietat 1600 €
  • ITV 20 €
  • Manteniment 400 €
  • Reparacions 200 €
  • Aparcament 1200 €
  • Impostos 200 €
  • Neteja 40 €
Total 4160 € anuals de costos fixes

Quants quilòmetres feu a l'any? Si en feu 15.000 us surt 0,277 €/Km bastant més dels 0,07 €/Km que ens costa el combustible.

Feu la prova i canvieu aquests números al vostre gust.