20.6.08

Article. La bicicleta irromp a la selva urbana de Barcelona

Un article a laMalla.net 16/6/2008 resumeix les intencions del consistori barceloní per millorar la mobilitat en bicicleta i les contraposa amb les opinions d'una tècnica del BACC.

Un dels paràgrafs que m'ha sobtat és aquest:
"El pla de remodelació també proposa que a les cruïlles on hi pugui haver risc en els girs, els carrils bici voregin els xamfrans."
Entenc que està parlant per exemple dels carrils bici de Diputació i Consell de Cent, no veig que aquesta solució aporti cap seguretat addicional i no trobo acceptable que el ciclista hagi de fer una volta cada dues cruïlles per anar a creuar pel costat del pas de vianants!

Alternatives? Pintar el carril d'un color diferenciat, afegir semàfors per a bicicletes i dóna'ls-hi uns segons d'avantatge respecte el cotxe, afegir senyalització horitzontal o vertical pels vehicles que giren de l'estil "Atenció: ciclistes!" o fer que el carril bici tingui una elevació respecte la resta de la calçada.