7.9.12

Només 3 de 30 països europeus obliguen a portar el casc

Una pràctica pàgina del RACC (Viatjar en bici per Europa) ens informa en quins països europeus i en quines condicions cal portar casc i armilla reflectant.
Llistat extret del web del RACC
basat en dades de la UEEls casc només és obligatori sempre en 3 països (Eslovènia, Finlàndia i a Espanya) i aquí, com ja sabeu, només és obligatori fora de zones urbanes.

En 7 països el casc és obligatori per a infants i menors d'edat, però el límit d'edat varia des dels 12 anys d'Àustria fins als 18, passant pels 15 o els 16 anys.

Pel que fa a l'armilla reflectant, només Malta la fa obligatòria tot el dia, però 5 països la fan obligatòria de nit (en alguns casos fora de zones urbanes).

Les dades és probable que tinguin inexactituds (de fet diu erròniament que el casc és obligatori a Itàlia). Per exemple, el codi de circulació espanyol permet treure's el casc els dies molt calorosos o en pendents molt pronunciats i d'altra banda, l'armilla per a ciclistes no és en cap cas obligatòria, però sí que ho és l'ús d'elements reflectants visibles a 150 metres quan es circula per zones no urbanes de nit. Per tant és probable que en alguns països hi hagi també alguns matisos més en la normativa.

Vegeu també: Bicycle helmet laws by country

Actualitzat el 9/9/2012: gràcies a @esberginia (Twitter) detecto un error en les dades del RACC, a Itàlia no és obligatori el casc. Canvio el títol, el redactat i afegeixo l'enllaç final a la Wikipèdia.