30.10.12

El passeig marítim de Sant Antoni de Calonge

Passeig marítim
Aquest estiu vaig estar al passeig marítim de Sant Antoni de Calonge i vaig tenir sensacions desiguals. D'entrada vaig veure cert esforç per pacificar el trànsit i donar prioritat als vianants respecte als cotxes i també d'alguna manera vaig veure un esforç per encabir les bicis al passeig marítim, un lloc on normalment l'amplada limitada i la gran afluència de vianants a l'estiu ho fa normalment molt complicat. Però també vaig veure, sobretot a l'interior, carrils bici estrets i per vorera en avingudes força amples.

Tram del passeig amb horari restringit
El tram més meridional del passeig marítim té un vial estret per a cotxes en un sol sentit, un carril bici bidireccional segregat una mica estret i un espai de vianants. El separadors del carril bici són durs i un pèl perillosos sobretot tenint en compte l'amplada una mica justa del carril, tot i així, desincentiven que els cotxes intentin aparcar-hi.

La resta de passeig (amb menor amplada) hi ha una vorera compartida amb restricció horària per ciclistes i patinadors (no s'hi pot circular de 18 a 1h) i també hi ha algun tram en que hi ha un vial unidireccional pacificat.

Carrer d'accés al passeig
L'alternativa al passeig marítim és un carrer a segona línia de mar sense carril bici. El carril bici que connecta amb el passeig és el de l'avinguda de la Torre Valentina (vegeu foto) i que posteriorment continua o es perd per algunes voreres.

Així doncs, hi ha feina per fer, donar una alternativa als ciclistes per anar paral·lels al passeig marítim o bé encabir una solució en el propi passeig (o una mescla d'ambdues). Hi ha forces carrils bici per vorera mal fets i cal pensar en deixar prou espai al vianant (un mínim 1,8 metres lliures a la vorera) i pensar solucions a detalls com que l'aparcament en bateria i semi-bateria ocupen part de la vorera. En definitiva, sembla que el cotxe, ja sigui aparcat o en circulació continua tenint més espai i prioritat que les bicis o els vianants.