17.10.12

Nova cessió de bicicletes de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona continua el seu programa de cessió de bicicletes als Ajuntaments per a policies i tècnics municipals. La crisi ha fet reduir el nombre de bicicletes anuals cedides de 40 a 20, però crec que ens hem de felicitar que el programa continuï i vagi obrint camí en les policies locals i en els treballadors dels Ajuntaments.

És evident que molts desplaçaments de l'administració local es poden fer en bicicleta i que el cost de les bicicletes representa un estalvi molt important respecte la compra d'altre tipus de vehicles. Això que nosaltres veiem tant lògic, malauradament no és tant freqüent i la cessió de bicicletes espero que ajudi a racionalitzar les despeses de mobilitat els ens locals.

Durant la 4a edició del Congrés de la Bicicleta a Sant Cugat del Vallès es va fer l'acte institucional de lliurament de les bicicletes (vegeu la presentació en PDF) i un petit taller pràctic de funcionament i manteniment de les bicis.

Les bicicletes són el mateix model que fa temps que s'entrega i en vaig fer un petit apunt al juny de 2011: