12.10.12

És massa d'hora per matar el Bicing

L'augment de preus del Bicing que proposa el govern municipal de Barcelona és exagerat i pot produir una fuga d'usuaris cap a altres mitjans de transport. Amb l'innegable efecte que el Bicing ha tingut en l'ús de la bicicleta seria irresponsable matar-lo ara, perquè el càlcul tots l'hem fet: surt més a compte una bici privada que un abonament del Bicing.

Si els diners que actualment es destinen al Bicing es destinessin a infraestructura ciclista jo signaria ara mateix la defunció del sistema de bicicletes públiques de Barcelona. Però tots sabem que costa molt que l'administració inverteixi en la bicicleta i més en el context actual.

El finançament del Bicing es va plantejar des de bon principi amb l'excedent de la zona verda d'aparcament enlloc de fer-ho amb la publicitat com en la majoria de sistemes del món i Trias ha rebaixat el preu de l'àrea verda per a residents només arribar i no ha millorat la xarxa ciclista de la ciutat en aquest temps.

El nou esquema de preus seria segurament un dels més cars del món per l'usuari. D'alternatives per mantenir preus n'hi ha. Per exemple, incentivant que els usuaris facin desplaçaments mar-muntanya i així estalviant part del cost de redistribució de bicicletes. Es podria per exemple fer un descompte a final d'any als usuaris que fessin un determinant nombre de desplaçaments d'aquest tipus.

Per últim cal recordar que Barcelona i la seva àrea metropolitana no es poden permetre perdre usuaris de la bicicleta. Els nostres nivells de contaminació atmosfèrica superen de llarg el que seria aconsellable per la salut segons l'Organització Mundial de la Salut i escurcen la nostra esperança de vida de mitjana en 2 anys. Tampoc complim amb els límits que estableix la Unió Europea i tot i la petició de moratòria això es pot traduir amb una multa milionària que supera de llarg el cost del Bicing.