10.10.12

L'excusa de la pols sahariana

A Madrid estan molt acostumats a aquest excusa, aquí fins ara l'excusa era l'anticicló. Com si el trànsit de cotxe no hi tingués res a veure! Com si fos culpa del temps! Com si no hi poguéssim fer res! Quina barra!

L'Àrea Metropolitana de Barcelona té problemes principalment amb 2 contaminants: les partícules de menys de 10 micres, les PM10, i el diòxid de nitrogen, l'NO2

Pel que fa a les partícules, ens diuen que tenim pols sahariana i que normalment estem dins els límits legals. Segurament tenim aquests dies pols sahariana, però tanta? El problema és que el límit legal de la UE s'havia de reduir a la meitat per seguir la recomanació de l'OMS, però no s'ha fet. Per tant, cal dir-ho ben clar, Barcelona de mitjana duplica en partícules PM10 el que seria bo per la salut i està habitualment al límit del que permet Brusel·les.

L'altre contaminant, l'NO2, està en mitjana per sobre els límits de la UE i les recomanacions de l'OMS i a més té diverses puntes horàries especialment nocives. Però la pols del Sahara no té NO2! I l'NO2 aquests dies està també disparat!

Dit això. Només destacar la lentitud de reacció del Govern que limita la velocitat com sempre massa tard. La contaminació es sap amb un decalatge d'unes hores i per tant es podrien prendre mesures de forma molt més ràpida.

D'altra banda, limitar la velocitat de forma permanent seria més efectiu, però el que és més necessari és limitar l'ús del cotxe ja sigui limitant l'accés o l'aparcament en les grans ciutats de l'Àrea Metropolitana.