16.7.12

El Pla de Foment de la Bicicleta

Aquest matí, el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, el Sr Eduard Freixedas ha presentat el Pla de Foment de la Bicicleta que és el document en que es presenta la diagnosi de la bicicleta a Barcelona i el full de ruta del govern municipal en aquest aspecte.

A grans trets, el pla pretén millorar diverses cruïlles i trams de carril bici que registren major accidentalitat, vol millorar la ciclabilitat de les zones 30 i interconnectar-les amb carrils bici, modificarà l'ordenança per prohibir la circulació de bicis en les voreres on no es permeti explícitament mitjançant senyalització i finalment afegirà 5.000 noves places d'aparcament.

Coses bones del pla:
 • Reconeix el dèficit d'aparcaments per a bicicletes.
 • Reconeix punts negres a nivell d'accidentalitat, falta de connexions, etc.
 • Planifica unes quantes mesures temporalment a curt termini.
 • Segons BTV el pla té un pressupost assignat de 5M€.
Coses dolentes del pla:
 • A la diagnosi li falten coses i quan parla d'atropellaments i accidents es basa en xifres molt baixes que no són del tot significatives.
 • La planificació a curt termini del pla és clara, però a llarg termini no.
 • La modificació del carril bici de la Diagonal es faria d'aquí 2 anys.
 • Es donen molt per fetes les actuacions a realitzar, sobretot les que es faran a curt termini, però no sé fins a quin punt hi ha voluntat de consensuar el pla amb els usuaris de la bici.
 • La prohibició de les bicicletes a les voreres a excepció de les senyalitzades arriba massa d'hora al meu entendre i acompanyada de poques mesures de millora de la xarxa ciclista. De fet, la nova ordenança entrarà en vigor abans pràcticament d'aplicar cap mesura.
 • No s'esmenta el Bicing per enlloc. Com a mínim és estrany. Què passarà amb les estacions que estan en zones de vianants?
Més reflexions sobre la política de l'Ajuntament de Barcelona:
 • Tinc una certa desconfiança (i crec que és compartida amb molt altres ciclistes) en que les "millores" que s'apliquin en les cruïlles i en els carrils bici siguin les millors solucions possibles i no siguin nous nyaps.
 • També sóc una mica escèptic amb el nom del pla, no sé si realment es vol fomentar la bici. Em baso en les polítiques que s'han realitzat fins ara. Fins que no em convencin del contrari, per mi aquest serà un "Pla de regularització de la Bicicleta".
 • És sabut que l'espai públic és limitat i que "fomentar" la bici, vol dir treure espai al cotxe o al vianant, i quan volem fer-ho de forma sostenible, li traiem al cotxe. Serà capaç aquest Ajuntament a treure-li espai al cotxe per fomentar la bicicleta?
 • Al fer la diagnosi i el pla no han tingut en compte per on circulen les bicicletes a Barcelona.
Més informació (actualitzat a 17/7/2012):

www.btvnoticies.cat